การตั้งค่าให้ HDESK ส่ง Email ด้วย snmp.google.com

Having problems getting Gmail to work with HESK? Try these settings.

» Email sending

To send emails using Gmail server enter these details:

SMTP Host: smtp.gmail.com
SMTP Port: 587
SSL Protocol: OFF
TLS Protocol: ON
SMTP Username: (your Gmail username)
SMTP Password: (your Gmail password)

Also make sure your "From email address" in HESK settings is set to your Gmail email address!

วิธีใช้งานโปรแกรม 7-Zip

วิธีใช้งานโปรแกรม 7-Zip 

สำหรับคนที่ต้องการบีบอัดไฟล์ หรือแตกไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .7z  เราจะใช้โปรแกรมฟรีแวร์ที่ชื่อว่า 7-zip ในการจัดการบีมอัดไฟล์ หรือแตกไฟล์ โดยส่วนใหญ่เราจะรู้จัก Winrar , Winzip ซึ่ง 7-zip ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจในการใช้งานเพราะ Free นั่นเองของฟรีมีใช้โลก ใช้ดี๊ดีอ่ะครับ โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10

Pages