วิธีการติดตั้งฟอนต์ลงใน Windows 10

วิธีติดตั้งฟอนต์ Windows 10

หลังจากที่ดาวน์โหลดฟอนต์มาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็มีทั้งแบบฟรีและแบบต้องจ่ายตัง โดยแบบฟรีนั้นก็สามารถ ดาวน์โหลด font ได้ที่เว็บ ฟอนต์.คอม เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่โหลดมาใช้งานฟรี หรือจากที่อื่นๆแล้ว มาดูวิธีการติดตั้งฟอนต์ลงใน Windows 10 กัน

How to Install and Secure MariaDB 10 in CentOS 7

Step 1: Add MariaDB Yum Repository

1. Start by adding the MariaDB YUM repository file MariaDB.repo for RHEL/CentOS and Fedora systems.

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Now add the following lines to your respective Linux distribution version as shown.

On CentOS 7

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

On RHEL 7

How to Upgrade PHP version 5.4 to 5.6 on CentOS/RHEL 6/7

The PHP Development Team reports the quick accessibility of PHP 5.6.0. This new version accompanies new features, some backward incompatible changes and many enhancements.

Main features include in PHP 5.6.0 :

Pages

Subscribe to กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ RSS