ใช้ Google Drive แปลงข้อความในไฟล์รูปภาพ เป็นข้อความรองรับภาษาไทย

วิธีการติดตั้งฟอนต์ลงใน Windows 10

วิธีติดตั้งฟอนต์ Windows 10

หลังจากที่ดาวน์โหลดฟอนต์มาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็มีทั้งแบบฟรีและแบบต้องจ่ายตัง โดยแบบฟรีนั้นก็สามารถ ดาวน์โหลด font ได้ที่เว็บ ฟอนต์.คอม เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่โหลดมาใช้งานฟรี หรือจากที่อื่นๆแล้ว มาดูวิธีการติดตั้งฟอนต์ลงใน Windows 10 กัน

How to Install and Secure MariaDB 10 in CentOS 7

Step 1: Add MariaDB Yum Repository

1. Start by adding the MariaDB YUM repository file MariaDB.repo for RHEL/CentOS and Fedora systems.

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Now add the following lines to your respective Linux distribution version as shown.

On CentOS 7

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

On RHEL 7

Pages