webadmin's blog

การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

1. ทำการใส่แผ่น Windows

2. ทำการเปิด Command Prompt (Run as Admin) 

3. ทำการพิมพ์ Command

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

Note : ทำการเปลี่ยน Drive ให้ตรงตามกับ DVD-ROM ของเรา

4. เรียบร้อย รอให้ครบ 100 % เสร็จสิ้นการติดตั้ง .Net 3.5 สำหรับ Windows 8.1

โดยเราสามารถนำไปใช้กับใน Windows Server 2012 ก็ได้เหมือนกันครับ

ขั้นตอนการกำจัดไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการกำจัดไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ขั้นตอนการกำจัดไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. สำรองไฟล์เอกสาร รูปภาพ และแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมที่ใช้งาน เช่น อีเมล์ ไฟล์การตั้งค่าของโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น

   2. อัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้เป็น Build ล่าสุด และอัพเดทฐานข้อมูลรายชื่อไวรัส

วิธีแก้ปัญหา Printer Spooler ไม่ทำงาน

วิธีแก้ปัญหา Printer Spooler ไม่ทำงาน

 

1. เช็ค Process ของ spoolsv.exe ใน Task Manager ว่าสูงผิดปกติหรือไม่ ? โดยการกด Ctrl + Alt + Del แล้วเลือกไปที่แท็บ Processes แล้วมองหา spoolsv.exe ว่าใช้ CPU ไปเท่าไหร่ ถ้ามันสูงมากๆ ก็แสดงว่าผิดปกติแล้วล่ะครับ..

2. เข้าไปที่ Control Panel > Administrative Tools > Services * ทำการ stop ตัว Spooler ซะ * ให้ปิดเครื่องพิมพ์ (Printer) ซะ

วิธีการกู้ไฟล์ที่โดนเข้ารหัสกลับคืน

วิธีการกู้ไฟล์ที่โดนเข้ารหัสกลับคืน สิ่งที่เราแนะนำเป็นอย่างแรกเลยคือ การทำใจเพราะโอกาสได้คืนน้อยมาก ไวรัสเข้ารหัสทำการเข้ารหัสไฟล์ด้วย RSA 2048 bit จึงไม่มีทางกู้คืนไฟล์ข้อมูลได้เลย ยอมเสียไฟล์และ Format ทิ้งไป เราแนะนำทางออกดังนี้

- สำหรับ Window Server ตรวจสอบว่าได้มีการเปิด Feature Shadow Copy ไว้หรือไม่ หากเปิดไว้ สามารถ Restore ไฟล์กลับคืนได้

Pages