การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

1. ทำการใส่แผ่น Windows

2. ทำการเปิด Command Prompt (Run as Admin) 

3. ทำการพิมพ์ Command

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

Note : ทำการเปลี่ยน Drive ให้ตรงตามกับ DVD-ROM ของเรา

4. เรียบร้อย รอให้ครบ 100 % เสร็จสิ้นการติดตั้ง .Net 3.5 สำหรับ Windows 8.1

โดยเราสามารถนำไปใช้กับใน Windows Server 2012 ก็ได้เหมือนกันครับ

หมวดหมู่เนื้อหา Blog: