นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 สามารถใช้ User ของตนเองได้ดังนี้