วิธีการแก้ไข ปัญหา Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

ข้อความ Error เกิดจาก PHP มีการใช้งาน Memory ( Ram ) เกินกว่าที่ PHP Limit ไว้
Fatal error: Allowed memory size of .... bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

เช่น
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

หมายถึง
PHP ขนาดหน่วยความจำแรม (memory) ไม่เพียงพอสำหรับการประมวลผล เพื่อการเปิดอ่าน หรือ เขียนไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การประมวลข้อมูลประเภท DATA

เช่น ขนาด134217728 byte = 128 MB โดยประมาณ

วิธีการตรวจสอบและแก้ไข
 

  • ทำการตรวจสอบ คุณภาพ และประสิทธิภาพ การทำงานของ PHP Application
  • การทำงานของ PHP Program ที่ดี ไม่ควรมีการรัน และใช้งานแรม มากจนผิดปกติ
  • วิธีการแก้ไข กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ขนาด Memory เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงาน ให้กำหนดค่า ในไฟล์ PHP ดังนี้

 

ini_set("memory_limit","10M");

?>

  • สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ อาจเพิ้มขนาด memory limit จาก php.ini โดยปรับขนาด 

memory_limit=10M

 

หมวดหมู่เนื้อหา Blog: